Home » Productes » Camió Articulat Telescòpic 20 metres

Camió Articulat Telescòpic 20 metres

Camió Articulat Telescòpic 20 metres - Grualpa   -    25 Anys al teu costat

Camió Articulat Telescòpic 20 metres. Model E209 PX


L'enllaç proporciona el diagrama d'operació del camió.

E209PX E209PX [175 Kb]
Grualpa   -    25 Anys al teu costat