Home » Productes » Camió Cistella 16 metres

Camió Cistella 16 metres

Camió Cistella 16 metres - Grualpa   -    25 Anys al teu costat


Camió Cistella 16 metres. Model P160 TLR


L'enllaç proporciona la fitxa tècnica del camió.

P140TLR_P160TLR P140TLR_P160TLR [2.324 Kb]
Grualpa   -    25 Anys al teu costat