Home » Productes » Ford Ranger Articulat Telescòpic 13,20 metres

Ford Ranger Articulat Telescòpic 13,20 metres

Ford Ranger Articulat Telescòpic 13,20 metres - Grualpa   -    25 Anys al teu costat

Articulat Telescòpic 13,20 metres. Model ATL14

L'enllaç proporciona el diagrama d'operació del camió.

Grualpa   -    25 Anys al teu costat