Com operar un camió grua

El treball d’operar un camió grua no és fàcil si no es té certa experiència o destresa, per tant, s’haurà de comptar amb una bona preparació i comptar amb l’experiència necessària per fer la tasca de la manera correcta i complir tots els protocols de seguretat.

Consells per operar un camió grua

Per ser operador de camió grua cal estar al dia quant al correcte maneig de cada tipus dequip, a continuació, enumerem una sèrie de consells per al correcte exercici.

  • Cal comptar amb la instrucció requerida per al càrrec
  • Comptar amb tots els implements de seguretat abans de cada tasca
  • Realitzar una revisió prèvia de l’equip i assegurar que es trobi en condicions òptimes
  • Inspeccionar el lloc de treball i identificar possibles riscos a l’operació
  • Repasseu les taules de càrrega per evitar una sobrecàrrega de l’equip
  • No utilitzar el telèfon mòbil i evitar distraccions
  • Verificar el correcte encès i apagat de la grua
  • Repassar el pla de treball

Seguint aquestes pautes l’operador podrà fer la feina amb èxit, mantenint segur el seu entorn de treball i la càrrega que estigui mobilitzant. De part de l’empresa Grualpa, es garanteix que els equips que es lloguen estan en perfectes condicions i preparats per a la tasca que se’ls assigni.

A Grualpa tenim a la vostra disposició diversos models de grues per adaptar-vos a diversos requeriments. Com que és un servei sense operador es recomana que el treball sigui realitzat en tot moment per personal qualificat.