On llogar un camió amb plataforma elevadora a Girona?

El camió amb plataforma elevadora és una eina especialitzada en treballs de construcció i manteniment d’infraestructures en alçada, com a instal·lació d’enllumenat públic, entre d’altres funcions.

Característiques del camió amb plataforma elevadora

Repassem les particularitats d’aquesta eina tan necessària per a tasques que requereixin accés a l’alçada, per això és essencial per als constructors, electricistes o per a tasques de decoració i col·locació d’avisos de tota mena.

  • Compten amb grues que inclouen una cistella per a un o dos treballadors
  • Inclou potes de suport davanteres i del darrere per estabilitzar la plataforma
  • Cistella d´alumini de baix pes i alta resistència
  • S’instal·la sobre un camió de fins a 3500 kg.
  • Funcionament hidràulic amb comandaments proporcionals
  • Es controla des del camió i des de la plataforma

A Grualpa us oferim en lloguer els nostres vehicles amb plataforma elevadora ubicats a Girona amb alçades que poden arribar fins a 25 metres. Els nostres vehicles es lloguen sense operador, però no requereixen un carnet especial per conduir-lo, si compta amb la llicència B1. Podrà operar-lo sense cap problema.

D’igual manera es recomana que l’operador de la plataforma compti amb l’ensinistrament necessari per al funcionament correcte i el compliment de totes les normes de seguretat, ja que en tractar-se de treball en altura s’han de vigilar tots els possibles riscos tant per a l’operador, treballadors. i les persones que es trobin al lloc de l’operació.