Usos i característiques del camió ploma

El camió ploma és un vehicle que compta amb un sistema de grua per a facilitar la tasca de càrrega i descàrrega, tot i que amb més possibilitats. La funcionalitat d’aquest tipus de camió resulta imprescindible per al sector de la construcció, ja que estalvia esforços, temps i despeses en inversió de treball. En aquest article et presentem els principals usos i característiques del camió ploma.

Per a què serveix el camió ploma?

El camió ploma, a més de disposar de grua, inclou un sistema dissenyat per a l’elevació, càrrega i descàrrega de materials i peces que generalment s’utilitzen en el sector de la construcció. La seva capacitat de càrrega i d’elevació dels materials és la que posseeix el camió grua convencional. Entre les principals característiques del camió ploma estan les següents:

  • Eleva, transporta, càrrega i descàrrega de manera fàcil i segura tot tipus de materials
  • Es pot deixar la càrrega en la part posterior per al seu trasllat.
  • Els camions ploma tenen la capacitats de càrrega, d’una grua petita, que es muntada sobre un camió de 3.500 kg. de PMA

En definitiva, el camió ploma es destaca d’altres per la seva capacitat de carregar peces de petit tonatge amb la possibilitat d’elevar-los. Aquesta qualitat el converteix en un element útil en obres de construcció d’envergadura com edificis.

A més d’abastar el sector de la construcció l’ús del camió ploma s’orienta en àrees de logística, com ara en trasllats i càrregues de contenidors.