Usos i característiques del camió ploma

El camió ploma és un vehicle que compta amb un sistema de grua per a facilitar la tasca de càrrega i descàrrega, tot i que amb més possibilitats. La funcionalitat d’aquest tipus de camió resulta imprescindible per al sector de la construcció, ja que estalvia esforços, temps i despeses en inversió de treball. En aquest article et presentem els principals usos i característiques del camió ploma.

Per a què serveix el camió ploma?

El camió ploma, a més de disposar de grua, inclou un sistema dissenyat per a l’elevació, càrrega i descàrrega de materials i peces que generalment s’utilitzen en el sector de la construcció. La seva capacitat de càrrega i d’elevació dels materials és la que posseeix el camió grua convencional. Entre les principals característiques del camió ploma estan les següents:

 • Eleva, transporta, càrrega i descàrrega de manera fàcil i segura tot tipus de materials
 • Es pot deixar la càrrega en la part posterior per al seu trasllat.
 • Els camions ploma tenen la capacitats de càrrega, d’una grua petita, que es muntada sobre un camió de 3.500 kg. de PMA

En definitiva, el camió ploma es destaca d’altres per la seva capacitat de carregar peces de petit tonatge amb la possibilitat d’elevar-los. Aquesta qualitat el converteix en un element útil en obres de construcció d’envergadura com edificis.

A més d’abastar el sector de la construcció l’ús del camió ploma s’orienta en àrees de logística, com ara en trasllats i càrregues de contenidors.

Recomanacions per llogar un vehicle professional sense conductor

La necessitat de mobilitzar càrregues i materials és imperant en diversos sectors com el de la construcció. A aquest efecte, si no disposes d’un vehicle que li brindi comoditat i li permeti efectuar les tasques necessàries, hi ha alternatives viables. Una d’aquestes són els vehicles de lloguer. Per això, aquí t’indiquem una sèrie de recomanacions per llogar un vehicle professional sense conductor.

Quines són les recomanacions per llogar un vehicle professional?

A l’hora de llogar un vehicle professional sense conductor cal tenir en compte algunes recomanacions que t’ajudaran a aconseguir una experiència eficient. Entre aquestes recomanacions hi ha les següents:

 • Reservar amb antelació el lloguer d’un vehicle professional resulta més rendible
 • Si tens una petita o mitjana empresa resultarà més eficaç llogar camions per un lapse de temps prolongat
 • Escollir el vehicle que millor s’adapti a el requeriment

A Grualpa pots comptar amb el servei de lloguer de vehicles professionals sense conductor, ideals per a la càrrega i el trasllat d’objectes i materials. Entre els tipus de vehicles que pots llogar estan els següents:

 • Camions amb cistella o plataformes elevadores per a persones
 • Camions amb caixa oberta i tancada
 • Camió de caixa oberta amb ploma
 • Camió articulat telescòpic

Els camions professionals amb cistella o elevació disponibles a Grualpa, per al lloguer sense conductor, varien des dels 14 fins als 23 metres d’alçada. El servei de Grualpa es destaca per la seva seguretat, eficiència i experiència al mercat, una empresa consolidada per l’excel·lent servei de lloguer de vehicles professionals sense conductor.

Lloguer de camió de fins a 3500kg

Amb el servei de lloguer de camions de fins a 3500kg és possible simplificar els treballs que s’estiguin efectuant en matèria de construcció, trasllats, etc .. La circulació d’aquests vehicles és permesa amb carnet B, de manera que el lloguer de camió sense conductor amb capacitat de càrrega de fins a 1.100 kg és una oportunitat viable. Per això, comptes amb el servei de lloguer de camió que proporciona la reconeguda empresa Grualpa.

Quines són les opcions en lloguer de camions de fins a 3500kg?

Com vam indicar, amb el carnet B és possible portar un camió de fins a 3.500kg. Aquests vehicles de càrrega pesada són ideals per traslladar càrregues en obres de construcció i altres treballs que impliquin la mobilització d’objectes i materials d’un lloc a un altre.

Així, llogar aquest tipus de camions sense conductor constitueix una opció viable, com la que proporciona Grualpa a Girona. D’aquesta manera, és possible disposar de l’lloguer de camió de fins a 3.500 kg.de PMA, amb caixa oberta i tancada amb les següents característiques:

 • Camió amb caixa oberta, amb una mesura de 1,90 metres d’ample per 4,39 metres de llarg.
 • Camió amb caixa tancada amb plataforma: aquest model té unes mesures de 2 metres d’ample per 3,60 metres de llarg.

Al llogar un camió amb aquestes característiques a Grualpa, pots assegurar l’eficiència en els treballs respectius al trasllat de materials, ja que la seva capacitat de fins a 1.100 kg. s’adapta a les necessitats requerides per avançar en les tasques de l’obra sense majors esforços ni contratemps.

Camió equipat amb cistella i plataforma elevadora: Lloguer i usos recomanats

Els camions equipats amb cistella i plataforma elevadora ofereixen als clients diversos beneficis per a donar suport a la qualitat en cadascun dels seus treballs. Fer ús d’aquests camions, garanteix la seguretat i l’execució de diverses tasques en diversos sectors, especialment en el camp de la construcció.

Usos més freqüents del camió amb cistella i plataforma elevadora

Si necessites realitzar tasques de neteja, organització d’esdeveniments, o treballs que demanin gran mobilitat, llogar un camió equipat amb cistella i plataforma elevadora és la millor opció. Les plataformes amb les que compta, són especials perquè dur a terme aquest tipus d’activitats, resulti més senzill.

Així mateix, els sectors de la construcció, elèctric i de manteniment industrial, no poden prescindir d’aquest tipus de serveis per donar suport a la seguretat i l’eficàcia en cada obra. D’altra banda, si el que necessites és instal·lar llums nadalenques, o mantenir el jardí en ordre, llogar aquest tipus de camions, pot ser de molta utilitat.

Característiques del camió equipat amb cistella i plataforma elevadora

Una de les particularitats destacades amb què compta aquest camió, és que disposa d’una cistella elevadora que permet assolir àmplies altures. També posseeix altres atributs importants com les seves potes, (del darrere i davanteres), les quals són totalment rectes. Això permet que s’adapti fàcilment a treballs que es duguin a terme a la ciutat. Aquestes són altres de les seves especificacions:

 • Marca de l’camió: Iveco.
 • Marca de la cistella: Movex.
 • Alçada de treball: 16 m.
 • Estat de l’camió: nou.

Cal destacar, que aquests camions compten amb cistella elevadora i no necessiten de carnet especial per conduir-los. Amb una llicència B1, és més que suficient. És per això, que el seu ús és tan sol·licitat per la gran majoria dels conductors.